POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

Warszawa, Mazowieckie, Wiejska 18/20
KRS: 0000041349 , NIP: 5260308482 , REGON: 007023760

Cele statutowe

1. DOBROWOLNE I BEZINTERESOWNE NIESIENIE RÓŻNORODNYCH FORM POMOCY OSOBOM I RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH PRZYCZYN NIEZDOLNE SĄ DO ROZWIĄZYWANIA SWOICH ŻYCIOWYCH PROBLEMÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI LUDZIOM STARSZYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, CHORYM, SAMOTNYM, ZAGROŻONYM DEMORALIZACJĄ, RODZINOM POZBAWIONYM ŚRODKÓW DO ŻYCIA, UBOGIM I BEZRADNYM. 2. KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH SPRZYJAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEMU UCZASTNICTWU W DZIAŁĄNIACH NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY, BĄDŹ WSPIERANIE TAKICH DZIAŁAŃ. 3. SZEROKO R...Rozwiń
1. DOBROWOLNE I BEZINTERESOWNE NIESIENIE RÓŻNORODNYCH FORM POMOCY OSOBOM I RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH PRZYCZYN NIEZDOLNE SĄ DO ROZWIĄZYWANIA SWOICH ŻYCIOWYCH PROBLEMÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI LUDZIOM STARSZYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, CHORYM, SAMOTNYM, ZAGROŻONYM DEMORALIZACJĄ, RODZINOM POZBAWIONYM ŚRODKÓW DO ŻYCIA, UBOGIM I BEZRADNYM. 2. KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH SPRZYJAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEMU UCZASTNICTWU W DZIAŁĄNIACH NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY, BĄDŹ WSPIERANIE TAKICH DZIAŁAŃ. 3. SZEROKO ROZUMIANA POMOC SPOŁECZNA OSOBOM WYKLUCZONYM Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 45.083.512,05 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.795.318,73 zł
Działalność Gospodarcza 1.829.322,16 zł
Przychody Finansowe 17.385,46 zł
Pozostałe 128.721.775,40 zł
Razem 177.447.313,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona