TOWARZYSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRZELIN 2000

Strzelin, Dolnośląskie, Ząbkowicka 11
KRS: 0000041270 , REGON: 932266765

Cele statutowe

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, apolitycznym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających demokratyzacji życia społecznego, upowszechnianie idei samorządności, a także przyczynianie się do promocji i rozwoju ziemi strzelińskiej oraz wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych, jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działanie.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 856,20 zł
Razem 856,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego