KRAŚNICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE

Kraśnik, Lubelskie, Aleja Niepodległości 54
KRS: 0000040665 , NIP: 7150201353 , REGON: 430033021

Cele statutowe

1.POWOŁYWANIE,ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH TYPU: A) PRZEDSZKOLI, B) SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, C) SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, ZWANYCH DALEJ PLACÓWKAMI. 2. WYZWALANIE I WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO WZBOGACANIA MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNYCH I WYCHOWANIA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. 3. INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI PROPAGUJĄCEJ POSTAWY: A) PROEKOLOGICZNE; B) WYCHOWANIA W TRZEŹWOŚCI; C) PROZDROWOTNE; D) PROEUROPEJSKIE. 4. POPULARYZOWANIE WIEDZY HISTORY...Rozwiń
1.POWOŁYWANIE,ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH TYPU: A) PRZEDSZKOLI, B) SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, C) SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, ZWANYCH DALEJ PLACÓWKAMI. 2. WYZWALANIE I WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO WZBOGACANIA MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNYCH I WYCHOWANIA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. 3. INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI PROPAGUJĄCEJ POSTAWY: A) PROEKOLOGICZNE; B) WYCHOWANIA W TRZEŹWOŚCI; C) PROZDROWOTNE; D) PROEUROPEJSKIE. 4. POPULARYZOWANIE WIEDZY HISTORYCZNEJ, LITERATURY, SZTUKI I NAJNOWSZYCH ZDOBYCZY NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH. 5. GROMADZENIE ŚRODKÓW MATERIALNYCH I FINANSOWYCH NA RZECZ DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH, REALIZOWANYCH W PLACÓWKACH, OKREŚLONYCH W UST. 1, PODPUNKTACH: A,B,C. 6. STOWARZYSZENIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ROZMIARACH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.761.197,43 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,29 zł
Pozostałe 50.474,40 zł
Razem 1.811.672,12 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona