FUNDACJA POMOC LEŚNIKOM W KROŚNIE

Krosno, Podkarpackie, Bieszczadzka 2
KRS: 0000040564 , NIP: 6842275315 , REGON: 371029128

Cele statutowe

Udzielenie pomocy finansowej rzeczowej i organizacyjnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, członkom ich rodzin oraz byłym pracownikom w przypadkach zdarzeń losowych, wypadków i chorób, których koszty leczenia przekraczają możliwości finansowe lub organizacyjne zainteresowanych, których niejednokrotnie koszty nie są refundowane przez NFZ, dotyczy to zwłaszcza byłych pracowników Lasów Państwowych, których zasiłki emerytalne są niewystarczające w przypadku ciężkic...Rozwiń
Udzielenie pomocy finansowej rzeczowej i organizacyjnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, członkom ich rodzin oraz byłym pracownikom w przypadkach zdarzeń losowych, wypadków i chorób, których koszty leczenia przekraczają możliwości finansowe lub organizacyjne zainteresowanych, których niejednokrotnie koszty nie są refundowane przez NFZ, dotyczy to zwłaszcza byłych pracowników Lasów Państwowych, których zasiłki emerytalne są niewystarczające w przypadku ciężkich chorób przewlekłych itp. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 632.382,39 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 11.721,84 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 644.104,23 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku