STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM "DALEJ RAZEM"

Zielona Góra, Lubuskie, Sienkiewicza 10
KRS: 0000040064 , NIP: 9291679997 , REGON: 977927973
star star star

Cele statutowe

Cele statutowe organizacji 1. Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, poprawy zdrowia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej; 2. propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji; 3. Utworzenie koła wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem; 4. Utworzenie ośrodka diagnostyczno-edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i doro...Rozwiń
Cele statutowe organizacji 1. Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, poprawy zdrowia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej; 2. propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji; 3. Utworzenie koła wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem; 4. Utworzenie ośrodka diagnostyczno-edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem; 5. Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i pośrednictwa zawodowego; 6. Prowadzenie przedszkola i szkoły z oddziałami dla dzieci ze spektrum autyzmu; 7. Utworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych, podległych lub związanych bezpośrednio lub pośredni ze Stowarzyszeniem, których zadaniem będzie realizacja zasadniczych celów funkcjonowania Stowarzyszenia, a w szczególności: 1) zakładu aktywności zawodowej lub przedsiębiorstwa społecznego dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu, 2) placówki szkoleniowej, 3) Niepublicznego zakładu Opieki Zdrowotnej dla osób ze spektrum autyzmu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.374.940,82 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 607.866,64 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 53.539,89 zł
Razem 10.036.347,35 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona