FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Ludwika Mierosławskiego 12/1
KRS: 0000039824 , NIP: 5541545498 , REGON: 091255812

Cele statutowe

Celem fundacji jest niesienie pomocy operowanym, chorym i leczonym w tutejszych klinikach - chirurgii ogólnej i naczyń oraz chirurgii ogólnej i endokrynologicznej
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.805,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 2.805,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego