STOWARZYSZENIE IM. LADY SUE RYDER W NIEPOŁOMICACH

Niepołomice, Małopolskie, Osiedle Kaptarz 40
KRS: 0000039805 , NIP: 6831853843 , REGON: 356284645

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenie jest 1. prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach 2. gromadzenie środków finansowych w celu systematycznego poprawiania warunków nauki dla dzieci i młodzieży w szkole Szkoła realizuje cele i zadania umożliwiając zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla uzyskania świadectw ukończenia szkoły podstawowej Szkoła realizuje sprawuje opiekę nad uczniami mającymi trudności w nauce, prowadząc zajęcia reedukacyjne, wyrównawcze i rewalid...Rozwiń
Celem Stowarzyszenie jest 1. prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach 2. gromadzenie środków finansowych w celu systematycznego poprawiania warunków nauki dla dzieci i młodzieży w szkole Szkoła realizuje cele i zadania umożliwiając zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla uzyskania świadectw ukończenia szkoły podstawowej Szkoła realizuje sprawuje opiekę nad uczniami mającymi trudności w nauce, prowadząc zajęcia reedukacyjne, wyrównawcze i rewalidacyjne. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.486.267,54 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 48.650,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 5.534.917,54 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona