TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KUNOWSKIEJ

Kunów, Świętokrzyskie, Warszawska 48
KRS: 0000039796 , NIP: 6612106081 , REGON: 292435243
star

Cele statutowe

1. Kształtowanie tożsamości regionu opartej na dziedzictwie przyrodniczo - kulturowym. 2. Tworzenie nowych wartości w dziedzinie kultury. 3. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego gminy kunów i miasta kunowa. 4. Zainteresowanie problemami społeczno - kulturowymi ziemi kunowskiej. 5. Aktywizacja społeczno - kulturalna mieszkańców regionu. 6. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 7. Zwiększenie roli towarzystwa przyjaciół ziemi kunowskiej w kreowaniu życia spo...Rozwiń
1. Kształtowanie tożsamości regionu opartej na dziedzictwie przyrodniczo - kulturowym. 2. Tworzenie nowych wartości w dziedzinie kultury. 3. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego gminy kunów i miasta kunowa. 4. Zainteresowanie problemami społeczno - kulturowymi ziemi kunowskiej. 5. Aktywizacja społeczno - kulturalna mieszkańców regionu. 6. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 7. Zwiększenie roli towarzystwa przyjaciół ziemi kunowskiej w kreowaniu życia społecznego. 8. Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 9. Rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej. 10. Promowanie inicjatyw liderów lokalnych. 11. Towarzystwo może prowadzić działalność charytatywną. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.059,31 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 4.059,31 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego