TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO

Gdańsk, Pomorskie, Ołowianka 9-13
KRS: 0000039731 , NIP: 5832086836 , REGON: 001054630
star star

Cele statutowe

1) wspieranie działalności Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (dalej zwanego Muzeum) i działania na rzecz zachowania obiektów dziedzictwa morskiego, a zwłaszcza latarni morskich polskiego wybrzeża; 2) wspieranie i wyróżnianie pracowników Muzeum akceptujących i wspomagających statutową działalność Towarzystwa; 3) upowszechnianie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim i jego ochronie oraz zwiększanie zainteresowania w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży, zagadnieniami z...Rozwiń
1) wspieranie działalności Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (dalej zwanego Muzeum) i działania na rzecz zachowania obiektów dziedzictwa morskiego, a zwłaszcza latarni morskich polskiego wybrzeża; 2) wspieranie i wyróżnianie pracowników Muzeum akceptujących i wspomagających statutową działalność Towarzystwa; 3) upowszechnianie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim i jego ochronie oraz zwiększanie zainteresowania w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży, zagadnieniami z zakresu dziedzictwa morskiego i jego ochrony, gospodarki i kultury morskiej, w tym sztuki marynistycznej; 4) wspieranie innych instytucji realizujących podobne cele; 5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 6) działanie na rzecz kultury morskiej, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i nadmorskiego dziedzictwa przyrodniczego; 7) rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej w zakresie dziedzictwa morskiego; 8) promocja i organizacja wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych Towarzystwa; 9) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w celu zrównania szans w dostępie do obiektów dziedzictwa morskiego; 10) promocja dziedzictwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 49.510,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.490,00 zł
Działalność Gospodarcza 2.536.526,21 zł
Przychody Finansowe 26.609,03 zł
Pozostałe 6.114,22 zł
Razem 2.627.249,96 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza