TOWARZYSTWO SPORTOWE "OPATRUNKI"

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Żółkiewskiego 20/26
KRS: 0000039597 , NIP: 8791013172 , REGON: 870313136

Cele statutowe

TS "Opatrunki" jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie : 1. nieodpłatne oraz odpłatne upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży oraz osób dorosłych, sklasyfikowane w Polskiej klasyfikacji działalności pod numerem 93.19. Z, 2. odpłatne wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z). 3. popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu oraz krzewienie zamiłowania do uprawiania różnych form wypoczynku. 4. organizowani...Rozwiń
TS "Opatrunki" jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie : 1. nieodpłatne oraz odpłatne upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży oraz osób dorosłych, sklasyfikowane w Polskiej klasyfikacji działalności pod numerem 93.19. Z, 2. odpłatne wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z). 3. popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu oraz krzewienie zamiłowania do uprawiania różnych form wypoczynku. 4. organizowanie działalności kulturalnej i towarzyskiej z udziałem członków Stowarzyszenia i ich rodzin. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 337.653,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 44.270,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 10.524,65 zł
Razem 392.448,05 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego