STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KOLONIA"

Harbutowice, Małopolskie, Harbutowice 1
KRS: 0000039520 , NIP: 6811705507 , REGON: 351088508

Cele statutowe

- Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach. - Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i prowadzenie działań integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych. - Prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych zmierzających do osiągnięcia przez nich jak najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. - Podejmowanie różnorodnych form pomocy i działań mających na celu u...Rozwiń
- Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach. - Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i prowadzenie działań integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych. - Prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych zmierzających do osiągnięcia przez nich jak najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. - Podejmowanie różnorodnych form pomocy i działań mających na celu umożliwienie osobom chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. - Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami. - Prowadzenie działań polegających na wspomaganiu organizacyjnym i merytorycznym młodzieżowych i dorosłych grup wolontariuszy. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.456.524,03 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.456.524,03 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona