"FUNDACJA DLA POLSKI"

WARSZAWA, Mazowieckie, UL. SZPITALNA 5
KRS: 0000039342 , NIP: 5261744363 , REGON: 012240077
star star star

Cele statutowe

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Fundacja wspiera różnorodne formy aktywności społecznej a także przyczynia się do rozwoju organizacji non profit oraz wspiera osoby fizyczne oraz inne organizacje o takich samych lub zbliżonych celach w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sp...Rozwiń
Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Fundacja wspiera różnorodne formy aktywności społecznej a także przyczynia się do rozwoju organizacji non profit oraz wspiera osoby fizyczne oraz inne organizacje o takich samych lub zbliżonych celach w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.505.813,49 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 65.000,00 zł
Przychody Finansowe 85.103,92 zł
Pozostałe 104,20 zł
Razem 3.656.021,61 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku