YACHT KLUB POLSKI KALISZ

Szałe, Wielkopolskie, Kaliska 82
KRS: 0000039078 , NIP: 6181057224 , REGON: 250531382
star star star star

Cele statutowe

Celem działania klubu jest kultywowanie tradycji żeglarskich powołanego w warszawie w 1924 roku yacht klub Polski, upoważnionego reskryptem ministra spraw wewnętrznych r. P. Wydanym 26 lutego 1927 roku w porozumieniu z ministrem spraw wojskowych, do używania bandery marynarki wojennej r. P. Z dodatkowym emblematem klubu oraz dbanie o rozwój żeglarstwa wśród jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (juniorów) poprzez: 1. Zaspakajanie potrzeb w zakresie uprawiania sportów wo...Rozwiń
Celem działania klubu jest kultywowanie tradycji żeglarskich powołanego w warszawie w 1924 roku yacht klub Polski, upoważnionego reskryptem ministra spraw wewnętrznych r. P. Wydanym 26 lutego 1927 roku w porozumieniu z ministrem spraw wojskowych, do używania bandery marynarki wojennej r. P. Z dodatkowym emblematem klubu oraz dbanie o rozwój żeglarstwa wśród jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (juniorów) poprzez: 1. Zaspakajanie potrzeb w zakresie uprawiania sportów wodnych i turystyki wodnej we wszystkich formach, zarówno amatorskiej jak i kwalifikowanej. 2. Kultywowanie oraz wzbogacanie, w ramach swojej działalności, wartościowych tradycji i dorobku żeglarskiego. 3. Wychowywanie w duchu patriotyzmu i humanizmu. 4. Dbałość o honor bandery klubowej w kraju i za granicą. 5. Propagowanie sportów wodnych, krzewienie wiedzy żeglarskiej oraz zasad szlachetnej rywalizacji i reguł współzawodnictwa sportowego. 6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.162,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 68.609,59 zł
Razem 70.772,49 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego