GŁUBCZYCKI KLUB ABSTYNENTA

Głubczyce, Opolskie, Niepodległości 14
KRS: 0000038973 , NIP: 7481498192 , REGON: 532389546

Cele statutowe

1. Krzewienie trzeźwości i abstynencji jako warunku moralnego i materialnego dobra narodu. 2. Niesienie pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych (alkohol,narkotyki,leki itp. ) oraz osobom współuzależnionym, stworzenie im możliwości rehabilitacji i readaptacji społecznej a także wspieranie ich rozwoju osobistego po zakończeniu procesu leczenia odwykowego. 3. Propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 4. Przeciwdziałanie zjawiskom alkoh...Rozwiń
1. Krzewienie trzeźwości i abstynencji jako warunku moralnego i materialnego dobra narodu. 2. Niesienie pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych (alkohol,narkotyki,leki itp. ) oraz osobom współuzależnionym, stworzenie im możliwości rehabilitacji i readaptacji społecznej a także wspieranie ich rozwoju osobistego po zakończeniu procesu leczenia odwykowego. 3. Propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 4. Przeciwdziałanie zjawiskom alkoholizmu, narkomanii i innym patologiom, szczególnie w obszarach zagrożonych marginalizacją bądź wykluczeniem społecznym. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 21.457,23 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 21.457,23 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego