STOWARZYSZENIE "EDUKACJA"

Ziębice, Dolnośląskie, Plac Wolności 1
KRS: 0000037539 , NIP: 8871653318 , REGON: 891362919
star

Cele statutowe

Stowarzyszenie edukacja prowadzi działalność statutową w sferze zadań publicznych, działalnść prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności. Celem stowarzyszenia jest: promocja pozalekcyjnej aktywności uczniów. Propagowanie patriotyzmu lokalnego poprzez rozmiłowanie w ziemi ziębickiej. Rozwój form małej twórczości artystycznej, plastycznej, folklorystycznej. Pomoc dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi. Ochrona i promocja zdrowia. Działania proekologiczne w regionie. Rozbudowa i wzbogacanie pracowni...Rozwiń
Stowarzyszenie edukacja prowadzi działalność statutową w sferze zadań publicznych, działalnść prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności. Celem stowarzyszenia jest: promocja pozalekcyjnej aktywności uczniów. Propagowanie patriotyzmu lokalnego poprzez rozmiłowanie w ziemi ziębickiej. Rozwój form małej twórczości artystycznej, plastycznej, folklorystycznej. Pomoc dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi. Ochrona i promocja zdrowia. Działania proekologiczne w regionie. Rozbudowa i wzbogacanie pracowni komputerowych. Ratownictwo i ochrona ludności. Promowanie kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Działania na rzecz integracji europejskiej. Działania w kierunku nauki, oświaty i wychowania. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.319,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 1,24 zł
Razem 1.320,54 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego