"FUNDACJA NERKADAR NA RZECZ ZAPOBIEGANIA I LECZENIA CHORÓB NEREK"

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Gajowa 80/83
KRS: 0000037475 , NIP: 5542317121 , REGON: 092460767
star

Cele statutowe

Celem fundacji jest doskonalenie i upowszechnianie współczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób nerek, ze szczególnym uwzględnieniem dializoterapii przeprowadzanej w katedrze i klinice nefrologii, nadciśnienia tętniczego i chorób wewnętrznych szpitala uniwersyteckiego im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczy oraz dążenie do rozpoczęcia leczenia przeszczepianiem nerki.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.862,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 11.862,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego