LIONS CLUB OLSZTYN

OLSZTYN, Warmińsko-mazurskie, ALEJA WARSZAWSKA 39
KRS: 0000037429 , NIP: 7392421992 , REGON: 510030704
star star star star star

Cele statutowe

1)podejmowanie działań charytatywnych na rzecz osób potrzebujących wsparcia, 2)wspomaganie edukacji, aktywizacja i pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży, 3)upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i dzieci, 4)kreowanie i wzmacnianie więzi, dialogu i poczucia odpowiedzialności a także promowanie zasad nowoczesnej demokracji i poistaw obywatelskich w społeczności lokalnej, 5)wzmacnianie integracji oraz rozwijania kontaktów współpracy międzynarodowej, 6)...Rozwiń
1)podejmowanie działań charytatywnych na rzecz osób potrzebujących wsparcia, 2)wspomaganie edukacji, aktywizacja i pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży, 3)upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i dzieci, 4)kreowanie i wzmacnianie więzi, dialogu i poczucia odpowiedzialności a także promowanie zasad nowoczesnej demokracji i poistaw obywatelskich w społeczności lokalnej, 5)wzmacnianie integracji oraz rozwijania kontaktów współpracy międzynarodowej, 6)ochrona i promocja zdrowia oraz poprawa stanu naturalnego środowiska i zapobieganie jego degradacji, 7)działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 8)promocja i organizacja wolontariatu, 9)promowanie norm etycznych i wzorców postępowania w działalności gospodarczej, przedsiębiorczości, zawodach i służbie publicznej członków klubu, 10)promowanie wśród członków klubu więzi przyjaźni, koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia oraz współpracy, a także integracja klubów będących członkami stowarzyszeń wymienionych w §1 ust. 5. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 49.135,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 29.500,00 zł
Razem 78.635,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego