STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PODKARPACIE"

Jasło, Podkarpackie, Śniadeckich 15
KRS: 0000036699 , NIP: 6851966208 , REGON: 370392878

Cele statutowe

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zrzeszanie inwalidów narządu ruchu dla poprawy ich warunków życiowych i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym oraz wyzwalanie inicjatyw w kierunku rehabilitacji i szeroko pojętej integracji jak również pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 24.085,29 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 24.085,29 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona