POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

Brzozów, Podkarpackie, Sienkiewicza 2
KRS: 0000036617 , NIP: 6861642223 , REGON: 371001650
star

Cele statutowe

Celem zrzeszenia lzs jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego poprzez: 1. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych jak również tworzenie warunków w tym zakresie. 2. Współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży. 3. Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecz...Rozwiń
Celem zrzeszenia lzs jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego poprzez: 1. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych jak również tworzenie warunków w tym zakresie. 2. Współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży. 3. Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju i regionu. 5. Uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego środowiska człowieka. 5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 13.441,79 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 13.441,79 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego