ŚWINOUJSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

Świnoujście, Zachodniopomorskie, Matejki 42
KRS: 0000036607 , NIP: 8551457099 , REGON: 811648153

Cele statutowe

Zapewnienie członkom możliwości udziału w sporcie - kształtowanie u członków klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych, - zapewnienie ogółowi osób widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych pozwalających na pozytywne przeżycia i wartościowy wypoczynek, - przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji i patologii wśród nieletnich, w tym narkomanii, alkoholizmu i palenia papierosów, - praca na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 70.598,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,20 zł
Razem 70.598,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona