LUDOWY KLUB SPORTOWY "LISWARTA"

Lisów, Śląskie, Szkolna 2
KRS: 0000036317 , NIP: 5751499959 , REGON: 150951012
star star star star

Cele statutowe

1. Rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie ich poziomu. 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 63.335,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 63.335,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona