STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PODBIEL

Podbiel, Mazowieckie, Podbiel 87
KRS: 0000035961 , NIP: 5321769758 , REGON: 017243838
star star star star star

Cele statutowe

Cele statutowe Stowarzyszenia Rozwoju wsi Podbiel: 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Podbiel. 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Zasady, formy i zakres działalności oraz realizacja celów statutowych Stowarzyszenia Rozwoju wsi Podbiel: 1. Organizowanie i udzielanie pomocy materialnej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej przy współpracy z instytucjami pomocy spo...Rozwiń
Cele statutowe Stowarzyszenia Rozwoju wsi Podbiel: 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Podbiel. 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Zasady, formy i zakres działalności oraz realizacja celów statutowych Stowarzyszenia Rozwoju wsi Podbiel: 1. Organizowanie i udzielanie pomocy materialnej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej przy współpracy z instytucjami pomocy społecznej działającymi na terenie gminy i powiatu oraz z innymi organizacjami. 2. Organizowanie szkoleń, wykładów itp. z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 3. Organizowanie i wykonywanie podstawowych prac domowych, organizowanie rehabilitacji, transportu itp. na rzecz osób niepełnosprawnych. 4. Prowadzenie szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego przy szkole. 5. Organizowanie wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców wsi i okolic oraz kolonii dzieci i młodzieży. 6. Organizowanie oraz współorganizowanie lokalnych, gminnych i powiatowych imprez kulturalnych w celu ochrony dóbr kultury i tradycji. 7. Organizowanie lokalnych zawodów sportowych, konkursów z zakresu wiedzy o sporcie oraz spotkań z ludźmi sportu. 8. Rekrutację osób dla wolontariatu, organizowanie szkoleń dla wolontariuszy oraz organizowanie pracy wolontariuszy. 9. Organizowanie wykładów, prelekcji, spotkań informacyjnych, itp. z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz współpracę z instytucjami działającymi na rzecz przyrody. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 514.704,04 zł
Razem 514.735,94 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona