TOWARZYSTWO REGIONALNE IM. WACŁAWA TUWALSKIEGO W WOLI OSOWIŃSKIEJ

Wola Osowińska, Lubelskie, Kocka 29/29
KRS: 0000035802 , NIP: 5381637032 , REGON: 030297353

Cele statutowe

A) pielęgnowanie i popularyzacja postępowych tradycji regionu, b) ochrona zabytków kultury ludowej w woli osowińskiej i w wioskach sąsiednich, c) opieka nad następującymi zabytkami: aa/ zespołem parkowym, bb/ nad miejscami pamięci narodowej, cc/ nad pomnikami przyrody, d) zbieranie dokumentów historycznych, odpisów dokumentów, relacji osób żyjących, wspomnień dotyczących regionu, e) popularyzacja kultury ludowej, f) upowszechnianie wiedzy o regionie i jego osiągnięciach, g) roztaczanie opieki na...Rozwiń
A) pielęgnowanie i popularyzacja postępowych tradycji regionu, b) ochrona zabytków kultury ludowej w woli osowińskiej i w wioskach sąsiednich, c) opieka nad następującymi zabytkami: aa/ zespołem parkowym, bb/ nad miejscami pamięci narodowej, cc/ nad pomnikami przyrody, d) zbieranie dokumentów historycznych, odpisów dokumentów, relacji osób żyjących, wspomnień dotyczących regionu, e) popularyzacja kultury ludowej, f) upowszechnianie wiedzy o regionie i jego osiągnięciach, g) roztaczanie opieki nad twórczością artystyczną o charakterze ludowym. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.240,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 7.555,00 zł
Razem 9.795,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona