AUTOMOBILKLUB TARNOGÓRSKI

Tarnowskie Góry, Śląskie, Pyskowicka 48
KRS: 0000035562 , NIP: 6450009576 , REGON: 001286369

Cele statutowe

1. Zrzeszanie miłośników motoryzacji na rzecz krzewienia i rozwijania ukierunkowanej działalności zmierzającej do podnoszenia kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród swoich członków i w społeczności lokalnej. 2. Organizowanie sportu samochodowego, motocyklowego, kartingowego i innych form sportów motorowych w tym również, dla młodzieży i osób niepełnosprawnych, przy ich udziale. 3. Popularyzowanie zasad motoryzacji oraz kultury motoryzacyjnej wśród młodzieży. 4. Popularyzow...Rozwiń
1. Zrzeszanie miłośników motoryzacji na rzecz krzewienia i rozwijania ukierunkowanej działalności zmierzającej do podnoszenia kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród swoich członków i w społeczności lokalnej. 2. Organizowanie sportu samochodowego, motocyklowego, kartingowego i innych form sportów motorowych w tym również, dla młodzieży i osób niepełnosprawnych, przy ich udziale. 3. Popularyzowanie zasad motoryzacji oraz kultury motoryzacyjnej wśród młodzieży. 4. Popularyzowanie, organizowanie i rozwijanie turystyki samochodowej, caravaningowej i innych form turystyki motorowej w tym również dla, młodzieży i osób niepełnosprawnych, przy ich udziale. 5. Podnoszenie umiejętności w kierowaniu pojazdami samochodowymi. 6. Popularyzowanie historii motoryzacji i opieka nad pojazdami zabytkowymi. 7. Propagowanie kultury technicznej i udzielanie porad i pomocy w tym zakresie. 8. Propagowanie, szkolenie i prowadzenie ratownictwa drogowego. 9. Reprezentowanie i obrona uzasadnionych interesów swoich członków. 10. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 11. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 12. Prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.610,84 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 8.610,84 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego