STOWARZYSZENIE POMOCY "MIŚ"

Malbork, Pomorskie, Słowackiego 74
KRS: 0000035294 , NIP: 5791982372 , REGON: 192755347

Cele statutowe

1. Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form leczenia, edukacji, rehabilitacji i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóznieniem w rozwoju umysłowym 3. Popularyzowanie problemów, o których mowa w pkt. 1 i 2 4. Realizowanie innych zadańwynikających z ustawy o pomocy społecznej i polityki realizow...Rozwiń
1. Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form leczenia, edukacji, rehabilitacji i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóznieniem w rozwoju umysłowym 3. Popularyzowanie problemów, o których mowa w pkt. 1 i 2 4. Realizowanie innych zadańwynikających z ustawy o pomocy społecznej i polityki realizowanej przez miejski ośrodek pomocy społecznej w malborku na rzecz pomocy dla najuboższych Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 70.633,39 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 2,64 zł
Razem 70.636,03 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona