FUNDACJA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "DAR ROGOŹNA" W LIKWIDACJI

Rogoźno, Wielkopolskie, Kościelna 10
KRS: 0000033644 , NIP: 7661777350 , REGON: 570238527
star

Cele statutowe

Celami fundacji jest: 1. Gromadzenie środków pieniężnych i materialnych na rzecz realizacji programu pomocy osobom niepełnosprawnym. 2. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy życia osobom niepełnosprawnym, a szczególnie: -organizowanie wypoczynku i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym: -udzielanie pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 3. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej. 4. Aktywizowanie środowiska do działań na rzecz pomocy n...Rozwiń
Celami fundacji jest: 1. Gromadzenie środków pieniężnych i materialnych na rzecz realizacji programu pomocy osobom niepełnosprawnym. 2. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy życia osobom niepełnosprawnym, a szczególnie: -organizowanie wypoczynku i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym: -udzielanie pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 3. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej. 4. Aktywizowanie środowiska do działań na rzecz pomocy niepełnosprawnym. 5. Dzienna opieka dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych, 6. Opieka dzienna nad dziećmi niepełnosprawnymi. 7. Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wsparcia finansowego w ramach pomocy spolecznej. 8. Odwiedzanie w domu osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc w robieniu zakupów i załatwianiu drobnych spraw codziennych. 9. Działalność rekolekcyjna i nauka religii. Zwiń
Nieweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego