SKIERNIEWICKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "AMETYST"

Skierniewice, Łódzkie, Kozietulskiego 3
KRS: 0000033378 , NIP: 8361323450 , REGON: 750036684

Cele statutowe

CELE GLOBALNE 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 2. Zmniejszanie rozmiaru aktualnie istniejących problemów związanych z nadmiernym nadużywaniem alkoholu i innych środków zmieniających świadomość (uzależnieniem i przemocy w rodzinie. 3. Zapobieganie problemom rodzinnym wynikających z nadużywania alkoholu i innych środków zmien...Rozwiń
CELE GLOBALNE 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 2. Zmniejszanie rozmiaru aktualnie istniejących problemów związanych z nadmiernym nadużywaniem alkoholu i innych środków zmieniających świadomość (uzależnieniem i przemocy w rodzinie. 3. Zapobieganie problemom rodzinnym wynikających z nadużywania alkoholu i innych środków zmieniających świadomość na terenie miasta - powiatu Skierniewice. 4. Kompleksowa opieka psychologiczna nad rodzinami z dysfunkcjami wychowawczymi. CELE JEDNOSTKOWE 1. Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego. 2. Zmniejszenie indywidualnych zagrożeń ekonomiczno-społecznych wynikających z picia alkoholu (uzależnienia) i zażywania środków zmieniających świadomość. 3. Obniżenie śmiertelności i ryzyka zachorowań. 4. Rehabilitacja społeczna osób uzależnionych i ich rodzin. 5. Działania profilaktyczne i skierowane do dzieci i młodzieży. 6. Działania informacyjno-edukacyjne, psychologiczne i prawne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej dla mieszkańców Skierniewic i powiatu ziemskiego. 7. Ochrona osób krzywdzonych przed przemocą wewnątrzrodzinną. 8. Pomoc socjalna w postaci zbierania i dystrybucji artykułów spożywczych i przekazywanie ich rodzinom zagrożonych wykluczeniem społecznym. 9. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Skierniewic i powiatu ziemskiego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 448.698,75 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,05 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 448.698,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona