FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO "NAD SYMSARNĄ" WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ LOKALNY

Lidzbark Warmiński, Warmińsko-mazurskie, Orła Białego 7
KRS: 0000033231 , NIP: 7431627486 , REGON: 510696834

Cele statutowe

Celem istnienia fundacji jest bezinteresowne: 1. Popieranie wszechstronnego rozwoju województwa warmińsko- mazurskiego 2. Wspieranie działań związanych z ekologią i promocją zdrowia dzieci i młodzieży na terenie objętym działaniem fundacji 2a. Bezpłatna pomoc dzieciom przewlekle chorym, w tym w szczególności dzieciom chorym na choroby onkologiczne 3. Pomoc finansowa organizacjom pozarządowym działającym na terenie woj. Warmińsko-mazurskiego 4. Zmiana świadomości społecznej i aktywizowanie mieszk...Rozwiń
Celem istnienia fundacji jest bezinteresowne: 1. Popieranie wszechstronnego rozwoju województwa warmińsko- mazurskiego 2. Wspieranie działań związanych z ekologią i promocją zdrowia dzieci i młodzieży na terenie objętym działaniem fundacji 2a. Bezpłatna pomoc dzieciom przewlekle chorym, w tym w szczególności dzieciom chorym na choroby onkologiczne 3. Pomoc finansowa organizacjom pozarządowym działającym na terenie woj. Warmińsko-mazurskiego 4. Zmiana świadomości społecznej i aktywizowanie mieszkańców miast i gmin woj. Warmińsko-mazurskiego 5. Promocja województwa warmińsko-mazurskiego w kraju i poza jego granicami 6. Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu 7. Wspieranie edukacji i rozwoju przedsiębiorczości 8. Poprawa jakości życia społeczeństwa warmii i mazur Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 13.793,24 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 13.793,24 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego