FUNDACJA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE "DOM Z MARZEŃ"

Kraków, Małopolskie, Ułanów 25
KRS: 0000032977 , NIP: 6792026224 , REGON: 350539914

Cele statutowe

Celami statutowymi Fundacji jest realizacja zadań w zakresie: - pomocy społecznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych, - wspierania różnorodnych form aktywności społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle somatycznie chorych, - prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i dydaktyczno – wychowawczej, poprzez tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych i dy...Rozwiń
Celami statutowymi Fundacji jest realizacja zadań w zakresie: - pomocy społecznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych, - wspierania różnorodnych form aktywności społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle somatycznie chorych, - prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i dydaktyczno – wychowawczej, poprzez tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych i dydaktyczno – wychowawczych wszelkiego typu, - prowadzenie działalności opiekuńczo – terapeutyczno – rehabilitacyjnej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych oraz osób przewlekle somatycznie chorych, - inspirowania i organizowania ruchu społecznego wokół celów Fundacji, - upowszechniania wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą, - promowania i organizowania działań wolontariatu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 49.410,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 388.210,53 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 424.489,92 zł
Razem 862.110,85 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza