TOWARZYSTWO MUZYCZNE W PRZEMYŚLU

Przemyśl, Podkarpackie, Rynek 5
KRS: 0000032145 , NIP: 7951060790 , REGON: 000806335
star star star star

Cele statutowe

Nadrzędnym celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w szczególności realizowanie i upowszechnianie działań na rzecz edukacji i kultury muzycznej. Organizowanie życia muzycznego poprzez tworzenie klubów i świetlic, upowszechnianie kultury muzycznej wśród społeczeństwa poprzez organizowanie wszelkiego typu imprez muzycznych i umuzykalniających. Nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z pokrewnymi organizacjami i instytucjami, wybitnymi muzykami, pracownikami nauk...Rozwiń
Nadrzędnym celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w szczególności realizowanie i upowszechnianie działań na rzecz edukacji i kultury muzycznej. Organizowanie życia muzycznego poprzez tworzenie klubów i świetlic, upowszechnianie kultury muzycznej wśród społeczeństwa poprzez organizowanie wszelkiego typu imprez muzycznych i umuzykalniających. Nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z pokrewnymi organizacjami i instytucjami, wybitnymi muzykami, pracownikami nauki i działaczami ruchu muzycznego w kraju. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 154.650,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 253.295,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 6.330,50 zł
Razem 414.275,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona