STOWARZYSZENIE KULTURALNE "RÓWNICA" W USTRONIU

Ustroń, Śląskie, Partyzantów 2A
KRS: 0000032061 , REGON: 072641645
star star star star star

Cele statutowe

1. Patronat, promocja i finansowanie dziecięcej estrady regionalnej "Równica" 2. Rozpowszechnianie twórczości der "Równica" 3. Rozwój twórczy der "Równica"
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 49.836,64 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 42.484,92 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 1,08 zł
Razem 92.322,64 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona