STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ "PROMYK" W GIŻYCKU

Giżycko, Warmińsko-mazurskie, Pionierska 11
KRS: 0000030497 , NIP: 8451791278 , REGON: 511397750

Cele statutowe

• pomoc osobom chorym na nowotwór, przewlekle chorym, długoterminowym oraz osobom niepełnosprawnym niekwalifikujących się do hospitalizacji, a wymagających kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych; • wspieranie idei opieki paliatywnej i długoterminowej; • zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobą nowotworową i niepełnosprawnych; • zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny; • poprawa jakości...Rozwiń
• pomoc osobom chorym na nowotwór, przewlekle chorym, długoterminowym oraz osobom niepełnosprawnym niekwalifikujących się do hospitalizacji, a wymagających kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych; • wspieranie idei opieki paliatywnej i długoterminowej; • zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobą nowotworową i niepełnosprawnych; • zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny; • poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi; • działalność charytatywna na rzecz chorych nowotworowych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci osieroconych; • propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi; • ochrona i promocja zdrowia; • promocja i organizacja wolontariatu dla potrzeb chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin oraz dzieci osieroconych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.031.391,44 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 3.031.391,44 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona