FUNDACJA OCHRONA ZDROWIA I REHABILITACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Łasin, Kujawsko-pomorskie, Dworcowa 2
KRS: 0000030411 , NIP: 8761716779 , REGON: 870271314

Cele statutowe

CELEM FUNDACJI JEST NIESIENIE SZEROKO ROZUMIANEJ POMOCY SŁUZBIE ZDROWIA W ZAKUPIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ DLA 49 PODOPIECZNYCH -MIESZKAŃCÓWPOW.GRUDZIĄDZKIEGO 1.UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO /POMOC RZECZOWA/ I FINANSOWEGO, 2.ZWIEKSZENIE STOPNIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO I POPRAWY ZDOLNOSCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO UZYSKIWANIA ZATRUDNIENIA NA CHRONIONYM I OTWARTYM RYNKU PRACY, 3.ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WARSZTATU TERAPII ZAJE...Rozwiń
CELEM FUNDACJI JEST NIESIENIE SZEROKO ROZUMIANEJ POMOCY SŁUZBIE ZDROWIA W ZAKUPIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ DLA 49 PODOPIECZNYCH -MIESZKAŃCÓWPOW.GRUDZIĄDZKIEGO 1.UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO /POMOC RZECZOWA/ I FINANSOWEGO, 2.ZWIEKSZENIE STOPNIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO I POPRAWY ZDOLNOSCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO UZYSKIWANIA ZATRUDNIENIA NA CHRONIONYM I OTWARTYM RYNKU PRACY, 3.ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ, 4.SPRAWOWANIE OPIEKI NAD OSOBAMI DOTKNIETYMI PATOLOGIA SPOŁECZNA I UBÓSTWEM EKONOMICZNYM, 5.UPOWSZECHNIANIE IDEI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ WŚRÓD TEJ I Z TA GRUPA OSÓB, 6.PROMOCJE AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA, POPRZEZ ORGANIZACJE I UCZESTNICTWO W IMPREZACH SPORTOWYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 705.765,24 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 705.765,24 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona