BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Marka Kotańskiego 1
KRS: 0000029900 , NIP: 7393169129 , REGON: 511032680
star star star star

Cele statutowe

Bank Żywności w Olsztynie jest niezależną organizacją pozarządową, nienastawioną na zysk, działającą na polu pomocy społecznej i może prowadzić odpłatną działalność w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Bank Żywności w Olsztynie prowadzi działalność gospodarczą, a wypracowany zysk przeznacza na bieżące działania statutowe. Bank Żywności w Olsztynie może przystępować do innych organizacji krajowych i zagranicznych oraz tworzyć filie w innyc...Rozwiń
Bank Żywności w Olsztynie jest niezależną organizacją pozarządową, nienastawioną na zysk, działającą na polu pomocy społecznej i może prowadzić odpłatną działalność w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Bank Żywności w Olsztynie prowadzi działalność gospodarczą, a wypracowany zysk przeznacza na bieżące działania statutowe. Bank Żywności w Olsztynie może przystępować do innych organizacji krajowych i zagranicznych oraz tworzyć filie w innych miastach województwa. Bank Żywności w Olsztynie jest członkiem Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Federacji Polskich Banków Żywności oraz członkiem międzynarodowej sieci EIT Food. Celem działania Banku Żywności w Olsztynie jest zapewnienie cyklicznego zasilania w bezpłatną żywność pozarządowych organizacji charytatywnych, sprawujących opiekę nad osobami najbardziej potrzebującymi, w szczególności: bezdomnymi - w ramach długofalowego przeciwdziałania. Swoje cele Bank Żywności w Olsztynie realizuje na zasadach partnerstwa we współpracy z przedsiębiorcami, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, osobami prywatnymi oraz z organizacjami pozarządowymi i kościelnymi o podobnym profilu działania, zgodnie z postanowieniami Karty Banków Żywności. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 19.628.870,61 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 873.378,46 zł
Działalność Gospodarcza 5.009.952,84 zł
Przychody Finansowe 9.056,98 zł
Pozostałe 4.092.493,46 zł
Razem 29.613.752,35 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona