STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PROMYK"

Cewice, Pomorskie, W. Witosa 16
KRS: 0000029033 , NIP: 8411549708 , REGON: 770936930
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez: 1) ochronę praw, godności i interesów osób niepełnosprawnych, 2) zapobieganie izolacji społecznej oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, 3) integrację osób niepełnosprawnych, 4) działania na rzecz aktywnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 5) promowanie pozytywnego wizerunki osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 6) umożliwianie osobom niepełnosprawnym spęd...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez: 1) ochronę praw, godności i interesów osób niepełnosprawnych, 2) zapobieganie izolacji społecznej oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, 3) integrację osób niepełnosprawnych, 4) działania na rzecz aktywnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 5) promowanie pozytywnego wizerunki osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 6) umożliwianie osobom niepełnosprawnym spędzanie czasu w sposób atrakcyjny i kreatywny, 7) prowadzenie różnorodnej działalności mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych i ich rodzinom ze środowiskiem społecznym, 8) podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki, 9) propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 10) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki. 2) celem jest również niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych tak, aby przezwyciężyły trudności jakie niesie za sobą codzienna opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 26.826,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.000,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 35.826,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona