SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 38 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W KRAKOWIE

Kraków, Małopolskie, Stanisława Ze Skalbmierza 7
KRS: 0000028948 , NIP: 9452074332 , REGON: 120294939
star star

Cele statutowe

Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzajgcych do wzbogacania mozliwosci edukacji i wychowania dzieci, młodziezy. Dla realizacji tego celu Towarzystwo: 1) zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki: oswiatowo− wychowawcze, opiekunczo−wychowawcze, artystyczne, kształcenia ustawicznego i doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, centra kształcenia zawodowego, a takze inne jednostki systemu oswiaty oraz uczelnie, zwane dalej „szko...Rozwiń
Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzajgcych do wzbogacania mozliwosci edukacji i wychowania dzieci, młodziezy. Dla realizacji tego celu Towarzystwo: 1) zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki: oswiatowo− wychowawcze, opiekunczo−wychowawcze, artystyczne, kształcenia ustawicznego i doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, centra kształcenia zawodowego, a takze inne jednostki systemu oswiaty oraz uczelnie, zwane dalej „szkołam S Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 52.672,76 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 183.285,68 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 25.270,44 zł
Razem 261.228,88 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku