FUNDACJA IM. JACKA KRAWCZYKA

Lublin, Lubelskie, Aleje Racławickie 14/C-840
KRS: 0000028363 , NIP: 5170050548 , REGON: 690258422
star

Cele statutowe

1. Fundowanie stypendiów dla studentów wydziału teologii kul, 2. Upowszechnianie informacji o życiu jacka krawczyka, 3. Wspieranie działalnośi naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej wydziału teologi kul, 4. Upowszechnianie wiedzy religijnej i osiągnięćnaukowych wydziału teologii kul.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.097,04 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 8.097,04 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego