"BRACTWO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA"

Skarżysko-Kamienna, Świętokrzyskie, Wileńska 34
KRS: 0000028283 , NIP: 6631642389 , REGON: 291098921

Cele statutowe

Bractwo jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko – katolickiego, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem w ramach konstytucyjnych zasad mają na celu: 1. Pogłębianie wartości chrześcijańskich w życiu osobistym i społecznym członków Bractwa, 2. Propagowanie kultu Maryi Miłosierdzia, 3. Działanie w celu kształtowania właściwych postaw społecznych i przeciwstawianie się społecznym chorobom moralnym, 4. Działalność charytatywną przez prowadzenie hospicjum domowego, jadłodaj...Rozwiń
Bractwo jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko – katolickiego, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem w ramach konstytucyjnych zasad mają na celu: 1. Pogłębianie wartości chrześcijańskich w życiu osobistym i społecznym członków Bractwa, 2. Propagowanie kultu Maryi Miłosierdzia, 3. Działanie w celu kształtowania właściwych postaw społecznych i przeciwstawianie się społecznym chorobom moralnym, 4. Działalność charytatywną przez prowadzenie hospicjum domowego, jadłodajni dla osób i rodzin biednych, prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych, świetlic środowiskowych i terapeutycznych oraz przez podejmowanie działań interwencyjnych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą lub kryzysem. 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz integracji w środowisku lokalnym. 6. Realizowanie szeroko rozumianej działalności promującej miasto, powiat, region min. przez obsługę grup turystycznych, pielgrzymkowych i innych odwiedzających okoliczne miejsca kultu religijnego, zabytki kultury i pamięci narodowej. 7. Działalność profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia. 8. Działalność na rzecz kształcenia właściwych postaw społecznych i przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym. 9. Propagowanie wartości chrześcijańskich zgodnych z nauką Kościoła w związku z przejawami zagrożeń seksualizacji dzieci i młodzieży. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.157.602,61 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 335.230,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.492.832,61 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona