MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

Nowy Sącz, Małopolskie, Limanowskiego 7
KRS: 0000028184 , NIP: 7342417534 , REGON: 350521191

Cele statutowe

1. ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW ORAZ DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH I OŚWIATY SZKOLNEJ, A TAKŻE POZASZKOLNEJ. 2. WSPOMAGANIE WSZELKICH FORM DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ, WYCHOWAWCZEJ I KULTURALNEJ OSÓB I GRUP SPOŁECZNYCH. 3. REHABILITACJA SPOŁECZNA I EDUKACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 4. BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, TZN. WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ DEMOKRACJI. 5. UPOWSZECHNIANIE ETYKI NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY. 6. UPOWSZECHNIA...Rozwiń
1. ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW ORAZ DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH I OŚWIATY SZKOLNEJ, A TAKŻE POZASZKOLNEJ. 2. WSPOMAGANIE WSZELKICH FORM DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ, WYCHOWAWCZEJ I KULTURALNEJ OSÓB I GRUP SPOŁECZNYCH. 3. REHABILITACJA SPOŁECZNA I EDUKACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 4. BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, TZN. WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ DEMOKRACJI. 5. UPOWSZECHNIANIE ETYKI NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY. 6. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁALNOŚC NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN. 7. WSPOMAGANIE EDUKACJI ORAZ PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH, GŁÓWNIE ROMÓW. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.147.510,89 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.350,00 zł
Działalność Gospodarcza 144.091,00 zł
Przychody Finansowe 4.186,24 zł
Pozostałe 1.717.771,11 zł
Razem 4.020.909,24 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona