STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KIJE

Kije, Świętokrzyskie, Szkolna 21
KRS: 0000027994 , NIP: 6621796843 , REGON: 292825903
star star star star star

Cele statutowe

CELEM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JEST: 1.WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNEGO,KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY KIJE; 2.WSPIERANIE DEMOKRACJI I BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM; 3.WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, W TYM DZIAŁAŃ NA RZECZ ZACHOWANIA I ROZWOJU LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI, TRADYCJI, OBYCZAJÓW I DÓBR KULTURY; 4.ORGANIZOWANIE POMOCY I OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 5.WSPIERANIE RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI; 6.WSPIERA...Rozwiń
CELEM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JEST: 1.WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNEGO,KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY KIJE; 2.WSPIERANIE DEMOKRACJI I BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM; 3.WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, W TYM DZIAŁAŃ NA RZECZ ZACHOWANIA I ROZWOJU LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI, TRADYCJI, OBYCZAJÓW I DÓBR KULTURY; 4.ORGANIZOWANIE POMOCY I OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 5.WSPIERANIE RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI; 6.WSPIERANIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH KOBIET WIEJSKICH; 7.WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU INFRASTRUKTURY GMINY KIJE; 8.WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY KIJE; 9 .POPULARYZACJA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO; 10.OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU; 11.TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY; 12.TWORZENIE LOKALNYCH SYSTEMÓW STYPENDIALNYCH; 13.WSPIERANIE AKTYWNEGO UCZESTNICTWA MIESZKAŃCÓW WSI W UNII EUROPEJSKIEJ I PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I GLOBALIZACJI; 14.PROMOCJA ZDROWIA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W JAK NAJSZERSZYM ROZUMIENIU TYCH POJĘĆ; 15.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI, SPORTU, REKREACJI ORAZ AKTYWNEGO WYPOCZYNKU; 16.WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ; 17.PODEJMOWANIE W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW WSZELKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM WSI; 18.ŚWIADCZENIE POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH I KOMUNIKACYJNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI W FORMIE POMOCY REHABILITACYJNEJ. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.294,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 285.462,97 zł
Razem 286.757,67 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona