SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 156 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Zielona Góra, Lubuskie, Władysława Iv 1
KRS: 0000027157 , NIP: 9730736422 , REGON: 977987774

Cele statutowe

STOWARZYSZENIE ZAKŁADA I PROWADZI PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, INNE PLACÓWKI OŚWIATOWE I OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE. PROWADZI SPOŁECZNA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE. INSPIRUJE WSPIERA ORAZ PATRONUJE DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ W SZCZEGÓLNOŚCI FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW SPOŁECZNYCH. WSPÓŁPRACUJE Z ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI, KTÓRYCH CELE SA ZBLIŻONE DO CELÓW STATUTOWYCH KOŁA. PROPAGUJE WIEDZĘ O UNII EUROPEJSKIEJ. ORGANIZUJE WSPARCIE DLA RODZICÓW I DZIECI. PROPAGUJE ZDROWY STYL...Rozwiń
STOWARZYSZENIE ZAKŁADA I PROWADZI PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, INNE PLACÓWKI OŚWIATOWE I OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE. PROWADZI SPOŁECZNA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE. INSPIRUJE WSPIERA ORAZ PATRONUJE DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ W SZCZEGÓLNOŚCI FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW SPOŁECZNYCH. WSPÓŁPRACUJE Z ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI, KTÓRYCH CELE SA ZBLIŻONE DO CELÓW STATUTOWYCH KOŁA. PROPAGUJE WIEDZĘ O UNII EUROPEJSKIEJ. ORGANIZUJE WSPARCIE DLA RODZICÓW I DZIECI. PROPAGUJE ZDROWY STYL ŻYCIA I WŁAŚCIWE POSTAWY SPOŁECZNE. ORGANIZUJE ZAJĘCIA SPORTOWE, REKREACYJNE I KULTURALNE. ORGANIZUJE SZKOŁY WYJAZDOWE I WYCIECZKI. CZYNNIE UCZESTNICZY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZWOJU OŚWIATY W REGIONIE. ROZWIJA INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI SŁUŻĄCE WZBOGACENIU MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY. CELEM STOWARZYSZENIA JEST WYZWALANIE I WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO WZBOGACENIA MOŻLIWOŚCI EDUKACJI I WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO REALIZACJI CELÓW STWORZONO SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 959.644,27 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,01 zł
Pozostałe 884.928,31 zł
Razem 1.844.572,59 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona