KLUB TENISOWY "NAFTA"

Zielona Góra, Lubuskie, Barcikowice 26G
KRS: 0000026763 , NIP: 9730653179 , REGON: 971261906
star star

Cele statutowe

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 2. Wychowanie młodzieży poprzez sport na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych obywateli. 3. Rozwijanie zainteresowań sportowych na terenie działania, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. 4. Podnoszenie kwalifikacji sportowych poprzez szkolenie zmierzające do osiągnięcia wysokich wyników sportowych. 5. Udział w ogólnopolskim i lokalnym życiu sportowym. 6. Współzawodnictwo sportowe.
Nieweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego