CHOJNICKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT

Chojnice, Pomorskie, Igielska 24
KRS: 0000026755 , NIP: 5551816473 , REGON: 771277084

Cele statutowe

1. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEGO STOSUNKU DO ZWIERZĄT JAKO DOBRA NARODOWEGO. 2. DZIAŁANIE NA RZECZ WŁAŚCIWEGO I HUMANITARNEGO OBCHODZENIA SIĘ ZE ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPEWNIENIA IM NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW BYTOWANIA. 3. KRZEWIENIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA IDEI UMIŁOWANIA PRZYRODY ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA, ZWŁASZCZA ŚWIATA ZWIERZĄT. 4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA ZAANGAŻOWANYCH, IDEOWYCH I OBYWATELSKICH POSTAW SWOICH CZŁONKÓW. 5. PROWADZENIE SCHRONISKA. 6. PROWADZENIE HOTELU DLA Z...Rozwiń
1. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEGO STOSUNKU DO ZWIERZĄT JAKO DOBRA NARODOWEGO. 2. DZIAŁANIE NA RZECZ WŁAŚCIWEGO I HUMANITARNEGO OBCHODZENIA SIĘ ZE ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPEWNIENIA IM NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW BYTOWANIA. 3. KRZEWIENIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA IDEI UMIŁOWANIA PRZYRODY ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA, ZWŁASZCZA ŚWIATA ZWIERZĄT. 4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA ZAANGAŻOWANYCH, IDEOWYCH I OBYWATELSKICH POSTAW SWOICH CZŁONKÓW. 5. PROWADZENIE SCHRONISKA. 6. PROWADZENIE HOTELU DLA ZWIERZĄT. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 237.731,84 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 793.404,00 zł
Działalność Gospodarcza 13.655,00 zł
Przychody Finansowe 218,22 zł
Pozostałe 11.361,89 zł
Razem 1.056.370,95 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona