WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI

Warszawa, Mazowieckie, Młynarska 7/36
KRS: 0000026361 , NIP: 5271046063 , REGON: 001108544
star star star star

Cele statutowe

Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, a w szczególności: 1) upowszechnianie wiedzy o skutkach używania środków psychoaktywnych, 2) udzielanie pomocy młodzieży zagrożonej patologią społeczną, 3) praca na rzecz osób uzależnionych, nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS, 4) niesienie pomocy charytatywnej osob...Rozwiń
Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, a w szczególności: 1) upowszechnianie wiedzy o skutkach używania środków psychoaktywnych, 2) udzielanie pomocy młodzieży zagrożonej patologią społeczną, 3) praca na rzecz osób uzależnionych, nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS, 4) niesienie pomocy charytatywnej osobom biednym, bezdomnym i innym potrzebującym. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności reaktywowane zostało w 1983 roku przez spadkobierców-kontynuatorów idei przedwojennego WTD. Towarzystwo kierując się chrześcijańską zasadą miłości bliźniego, ma na celu niesienie pomocy w zaspakajaniu potrzeb materialnych i niematerialnych, a także wykształcenie w społeczności wrażliwości na potrzeby innych ludzi, poprzez właściwe pojmowanie idei miłosierdzia, wzajemności, pracy i pokoju. Działania swoje skierowało ku ludziom biednym, chorym i potrzebującym, udzielając im pomocy charytatywnej. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności swoje główne cele statutowe realizuje poprzez prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacyjnego WTD od 1987 roku. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 308.058,13 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 331,92 zł
Pozostałe 1.821.427,30 zł
Razem 2.129.817,35 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona