KLUB TENISA STOŁOWEGO MOKSIR

Zawadzkie, Opolskie, Opolska 23
KRS: 0000025826 , NIP: 7561823441 , REGON: 532200543

Cele statutowe

Propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla krzewienia kultury fizycznej.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 41.000,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 15.769,68 zł
Razem 56.769,68 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona