"STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH"

Wrocław, Dolnośląskie, Świt 79D
KRS: 0000025801 , NIP: 8942573958 , REGON: 932116787
star star star star star

Cele statutowe

1. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających inwestorom indywidualnym możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego. 2. Działanie na rzecz obrony interesów inwestorów indywidualnych w Polsce. 3. Propagowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce. 4. Działanie na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji na rynku kapitałowym oraz na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku kapitałowym. 5. Inspirow...Rozwiń
1. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających inwestorom indywidualnym możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego. 2. Działanie na rzecz obrony interesów inwestorów indywidualnych w Polsce. 3. Propagowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce. 4. Działanie na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji na rynku kapitałowym oraz na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku kapitałowym. 5. Inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz obronę inwestorów. 6. Współdziałanie z organami administracji publicznej oraz instytucjami i uczestnikami rynku kapitałowego w zakresie kształtowania polityki zapewniającej rozwój rynku kapitałowego w kierunku zgodnym z interesami Inwestorów Indywidualnych. 7. Działanie na rzecz powstania w Polsce "Klubów Inwestorskich" 8. Wyrażanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz projektów regulacji obowiązujących na rynkach zagranicznych. 9. Reprezentowanie inwestorów indywidualnych w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z rynkiem kapitałowym. 10. Reprezentowanie interesów inwestorów indywidualnych wobec instytucji finansowych świadczących usługi na rzecz inwestorów indywidualnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 709.684,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.076.531,51 zł
Działalność Gospodarcza 474.422,76 zł
Przychody Finansowe 39.963,25 zł
Pozostałe 46.312,26 zł
Razem 3.346.914,68 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku