STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SŁOWAKA W CHORZOWIE

Chorzów, Śląskie, Dąbrowskiego 36
KRS: 0000025586 , NIP: 6272290713 , REGON: 273283816

Cele statutowe

1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej szkoły, w tym wspomaganie talentów uzdolnionych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie. 2. W zakresie potrzeb uczniów w/w szkoły Zarząd Stowarzyszenia ściśle współpracuje z Radą Rodziców, która zgłasza ora opiniuje do Zarządu umotywowane wnioski w t...Rozwiń
1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej szkoły, w tym wspomaganie talentów uzdolnionych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie. 2. W zakresie potrzeb uczniów w/w szkoły Zarząd Stowarzyszenia ściśle współpracuje z Radą Rodziców, która zgłasza ora opiniuje do Zarządu umotywowane wnioski w tym zakresie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 256.775,32 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 162.822,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1.964,40 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 421.561,72 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku