STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO "SARON" W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie, Os. Ogrody 32D
KRS: 0000025407 , NIP: 6611951785 , REGON: 290988794
star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: 1.Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania społecznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym ruchowo – w szczególności poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego. 2.Tworzenie warunków do pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych ruchowo w życiu społecznym, zawodowym i publicznym, w miarę ich indywidualnych możliwości. 3.Budowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej ruchowo jako pełnego członka społeczności lokalnej w szczegó...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: 1.Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania społecznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym ruchowo – w szczególności poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego. 2.Tworzenie warunków do pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych ruchowo w życiu społecznym, zawodowym i publicznym, w miarę ich indywidualnych możliwości. 3.Budowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej ruchowo jako pełnego członka społeczności lokalnej w szczególności poprzez upowszechnienia , ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. 4.Przeciwdziałanie występowaniu patologii społecznej środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo. 5.Popularyzacja uprawnienia sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych ruchowo jako jednego z najważniejszych czynników pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, na zasadach równości i partnerstwa. 6.Ograniczenie problemów głodu i niedożywienia u osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez pozyskiwanie bezpłatnej żywności. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 796.693,15 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 796.693,15 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona