STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH BYDGOSZCZ-FORDON

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Janiny Porazinskiej 9/Brak
KRS: 0000024413 , NIP: 5541117957 , REGON: 090575288
star star

Cele statutowe

1. Tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie. 2. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym integracji ze społeczeństwem. 3. Działanie skierowane na wszechstronną pomoc we wszystkich dziedzinach życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym, rodzinnym...Rozwiń
1. Tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie. 2. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym integracji ze społeczeństwem. 3. Działanie skierowane na wszechstronną pomoc we wszystkich dziedzinach życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym, rodzinnym i grupach rówieśników. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.632,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 60.040,60 zł
Razem 65.673,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego