TOWARZYSTWO ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Kędzierzyn-Koźle, Opolskie, Józefa I. Kraszewskiego 5 B
KRS: 0000024368 , NIP: 7491843348 , REGON: 531303011
star

Cele statutowe

Prowadzenie prac badawczych dotyczących historii ziemi kozielskiej. Dokumentowanie bieżących zdarzeń i procesów zachodzących w regionie. Gromadzenie pamiątek historycznych, ratowanie ich przed zniszczeniem i udostępnianie zwiedzającym. Publikowanie wyników badań w prasie lokalnej i w postaci wydawnictw książkowych. Prowadzenie biblioteki gromadzącej publikacje związane z ziemią kozielską. Współpraca z placówkami oświaty i kultury, inspirowanie imprez i konkursów popularyzujących wiedzę o regioni...Rozwiń
Prowadzenie prac badawczych dotyczących historii ziemi kozielskiej. Dokumentowanie bieżących zdarzeń i procesów zachodzących w regionie. Gromadzenie pamiątek historycznych, ratowanie ich przed zniszczeniem i udostępnianie zwiedzającym. Publikowanie wyników badań w prasie lokalnej i w postaci wydawnictw książkowych. Prowadzenie biblioteki gromadzącej publikacje związane z ziemią kozielską. Współpraca z placówkami oświaty i kultury, inspirowanie imprez i konkursów popularyzujących wiedzę o regionie. Przeprowadzanie lekcji muzealnych dla uczniów wszystkich typów szkół. Organizowanie wystaw o tematyce historycznej i artystycznej popularyzujących twórców naszego regionu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.897,81 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 41,24 zł
Razem 5.939,05 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona